NILAI-NILAI MURNI

 


baik hati
belas kasihan
(bersimpati)
bertimbang rasa
prihatin
murah hati
sedia memaafkan
mengakui
kesalahan diri
insaf akan
kesalahan diri
berdikari
bertanggungjawab
berdisplin /
bertatatertib
berhemah tinggi
rendah diri /
Merendah diri
ramah mesra
kesopanan /
bersopan-santun/
beradab /
berbudi bahasa
hormat kepada……
hormat-menghormati
saling menghormati
taat setia /
taat kepada……
kepercayaan
kepada Tuhan
patuh kepada
undang-undang /
mematuhi peraturan
menepati masa
menghargai masa
menepati janji
harga diri
kasih sayang
sayang terhadap nyawa
menyanyangi
alam sekitar
menjaga kebersihan
sayang akan harta benda awam
peka terhadap isu alam sekitar
kebebasan
berbudi kepada
tanah
Kebersihan
fizikal dan mental
menjaga
kebersihan diri
menjaga
kesihatan diri
menjaga
keselamatan diri
semangat kesukanan
adil / saksama
keberanian / berani
berhati-hati /cermat
berjimat-cermat
kejujuran / jujur
amanah
ikhlas
cintai ilmu /
mencintai ilmu
kerajinan / rajin……/
ringan tulang
dedikasi
jaya diri
gigih / tabah
(tidak berputus asa)
tekun / berusaha bersungguh-sungguh
cekal /
(kecekalan/keazaman)
yakin kepada diri sendiri
rasional
sabar
bijak membuat keputusan
bijak mengurus masa
cinta akan negara
perpaduan
cinta kepada keamanan dan keharmonian
bekerjasama / bergotong-royong
keserdehanaan
toleransi /
bertolak-ansur
kesyukuran/bersyukur
mengenang budi
mengenang jasa
bermuafakat
menghargai budi /
(berterima kasih)
semangat bermasyarakat
semangat kejiranan
setiakawan
tolong-menolong /
bantu-membantu
peka terhadap
isu-isu sosial
menuruti pesanan……/
mematuhi nasihat